کاشمر
وبسایت اطلاع رسانی برای همشهریان "دیار ترشیر"
درباره وبلاگ


این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید…

############
شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است
############
امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است
############
فرهنگ یک جامعه، اساس هویت آن جامعه است
############
جنگ نرم یعنى ایجاد تردید در دلها و ذهنهاى مردم
############
کار فرهنگی در ایران اسلامی مسأله ای است که نمی توان لحظه ای از آن غفلت کرد
############
برای آن کس که ایمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد.

############
مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند ، و در نظرآنها زندگی ، مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست

############
با رسیدن به نقطه هدف ، هدف دیگری آغاز می شود.

############
آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند .

############
بشریت به ظاهر نیست ، به باطن است.

############
مردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است.

############
برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد.

############
مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد.

############
دنیا سراسر زیبائی و کمال است ، و ما کمتر متوجه می شویم.

مدیر وبلاگ : رسول
دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ :: نویسنده : رسول

مشهورترین نمادهای شیطان پرستی در جهان

" گونیا و پرگار "      " تک چشم شیطان"
**********

نماد  "ستاره"  در فراماسون

 

**********

نماد شیطان پرستی در سریال "قهوه تلخ"

 

**********

نمادهای شیطان پرستی در تبلیغات سبز اموی

**********

نماد شیطان پرستی در ایستگاه های شرکت واحد تهران !

**********

نماد X در بوگیرهای خودرو  (نماد هم جنس بازان انگلیسی)

که به کمترین قیمت در اختیار مردم ایران قرار میگیرد و مردم ایران نیز بدون اطلاع از آنها استفاده میکنند

 

**********

نماد شیطان پرستی در ساختمان مجلس (تهران)

**********

**********نوع مطلب :

شماره و آدرس مطلب : 51
 
 
 ترجمه : .:::: www.Mirass.ir ::::.